Trường sinh: Bắt đầu sư phụ giao phó sư mẫu222

Trường sinh: Bắt đầu sư phụ giao phó sư mẫu222

Trường sinh: Bắt đầu sư phụ giao phó sư mẫu222

1 Chapters Ongoing Status

Summary

( Quỷ dị + Tu tiên + Sư nương + Phản trạng thái + Nguyền rủa + Khôi hài + Nhẹ nhõm )
Bắt đầu thân hãm cấm địa, quỷ dị khắp nơi.
Sư phụ giao phó sư nương.
“Đồ nhi, ngươi cẩn thận sư nương của ngươi, cẩn thận nàng ăn ngươi?”
“Ta??”
Sau khi nói xong, sư phụ chết thẳng cẳng.
Lưu lại một sư nương.
Người sư nương này không đơn giản, tựa hồ......
Thời gian sau đó bên trong, ta kinh ngạc phát hiện, ta sư nương, tựa hồ không chỉ một.

User Comments